Dr Coert Mommsen

Hierdie artikel is vryelik vertaal saamgestel en geskryf deur Coert Mommsen (D. Phil), M.A. Kliniese Sielkunde en EEG tegnikus.

Saterdag, 7 Oktober 2023,

9:41

Abstract | Abstrak

The article policing and post-traumatic stress disorder (PTSD) gives an overview of the nature of post-traumatic stress disorder as it occurs in civilian and police officers. The types of PTSD are discussed with examples of subjective experiences of sufferers and their treatment. Subjective opinions are given regarding the intensity of the disturbance and its occurrence.

Keywords

Post trauma stress disorder, anxiety behaviour, ethology depression, substance abuse, dissociation, de-realization

Die artikel polisiëring en post-traumatiese-stres-versteuring gee ‘n uiteensetting van die aard van Post traumatiese stres versteuring soos dit by siviele- en polisiebeamptes voorkom. Die soorte PTSV word bespreek met voorbeelde van subjektiewe belewenisse van lyers en die behandeling daarvan. Subjektiewe menings word gegee met betrekking tot die intensiteit van die versteuring en die voorkoms daarvan.

Sleutelwoorde

Post trauma stres versteuring angs gedrag etiologie depressie dwelmmisbruik dissosiasie de-realisering

Polisiëring en PTSD

Inleiding

In my vierde en Honneursjaar het ek en ‘n groep pêlle ‘n woonstel in Sunnyside gedeel. Namate ons afgestudeer het, was dit net ek en my neef wat die woonstel bewoon het. Ek het bevriend geraak met ‘n oom wat onder op die punt van die gang saam met sy vrou en jong dogtertjie gewoon het. Hy het dikwels laat Saterdag middae vir ons kom kuier. Hy was lief vir gesels en het baie staaltjies vertel van sy ervaringe as ‘n voetsoldaat in Noord-Afrika. Hy was in Mirzah Matruh gestasioneer.

Een van sy ergste ervarings gedurende die oorlog was toe vyandige vliegtuie op hom begin losbrand het waar hy op die aanloopbaan gewerk het. Hy beskryf die ervaring as een van die aakligste wat hy gedurende sy weermagsjare beleef het. Hy vertel die vrees wat hom beetgepak het as onbeskryflik. Hy het in ‘n stadium ‘n gat probeer grawe in die aanloopbaan met sy naakte hande. Veel meer detail as dit kan ek nie onthou nie, maar wat ek weet, is dat dié ‘n erge trauma moes gewees het.

SAPD lede en PTSD

In ‘n artikel getiteld Exploring the meaning of trauma in the South African Police Service: A systems psychodynamic perspective, beskryf van die proefpersone hulle ervaring in die diens as volg:

“Trauma in my werk is amper soos ‘n daaglikse roetine, ons ervaar dit amper elke dag.’ (Deelnemer K, lid van Suid-Afrikaanse Polisiediens)

“Die werk van die SAPD STF is baie gevaarlik en elke keer wanneer ‘n lid word op ‘n missie gestuur word, sy lewe is op die spel. (Deelnemer S, lid van die Suid-Afrikaanse Polisiediens)

Alhoewel die meeste deelnemers die dood van ‘n kollega as traumaties belewe het, beskou hulle dit nie as oorweldigend nie:” (1)

Wat is PTSV?

PTSV kan voorkom na iemand wat ‘n traumatiese, gewelddadige of potensieel skadelike gebeurtenis ervaar, getuig, leer oor of herhaalde blootstelling kry. Om met PTSV gediagnoseer te word, moet die individu abnormale simptome van ‘n stresrespons ervaar wat langer as ‘n maand duur. Hierdie simptome is soortgelyk aan ‘n akute stresversteuring. Tog het die simptome ‘n baie sterker intensiteit wat verhoed dat individue met die wêreld rondom hulle kan kommunikeer en mense se lewens aansienlik beïnvloed. (1) en… Simptome van PTSV sluit in indringende herinneringe, drome of gedagtes oor die gebeurtenis, terugflitse, negatiewe reaksies op gebeure soortgelyk aan die trauma of ʼn gebrek aan geheue rondom die gebeurtenis, negatiewe veranderinge met betrekking tot oortuigings of buie, en beduidende veranderinge in onlangse gedrag soos byvoorbeeld vermyding. (2)

Soorte PTSV

Ongekompliseerde PTSV

Terwyl veelvuldige traumatiese gebeure of stressors PTSV kan beïnvloed, is ongekompliseerde PTSV ‘n siekte wat die gevolg is van ‘n enkele traumatiese gebeurtenis. Ongekompliseerde PTSV beteken in die algemeen, die afwesigheid van ander bestaande geestesgesondheidstoestande soos depressie of dwelmmisbruik nie.

Simptome van ongekompliseerde PTSV sluit in:

 • Indringende gedagtes
 • Vermydingsgedrag
 • Ontwrigtende bui wisseling
 • Verandering in kognitiewe funksionering
 • vertraagde reaksietyd

Ongekompliseerde PTSV ontwikkel tipies uit ‘n enkele traumatiese gebeurtenis, soos ʼn ernstige motorongeluk, waar harsingskudding en vernietigde motors angswekkende herinneringe kan wees van wat kon gebeur het. Mense kan dikwels indringende gedagtes begin ervaar, selfs al probeer hulle om nie aan die gebeurtenis te dink nie… en

Familie en vriende vermeld verhoogde prikkelbaarheid en dat die individu maklik deur lawaaierige plekke oorweldig word. Hulle raak as gevolg hiervan buierig, veral terwyl hulle motor bestuur. Hierdie gemoedsveranderinge kan verhoudings begin strem en jou vermoë om daaglikse lewensaktiwiteite te bestuur, aansienlik beïnvloed. (3)

Dissosiatiewe PTSV

Dissosiatiewe tipe PTSV is nie ‘n hoofdiagnose nie, maar dit is steeds noodsaaklik om ‘n individu se potensiële ervaring en reaksie op die behandeling van die siekte te bepaal. Hierdie tipe PTSV beïnvloed individue, aangesien hulle ook deurlopende of herhaalde simptome van dissosiasie ervaar, benewens die primêre simptome van PTSV.

Simptome van dissosiatiewe PTSV sluit in:

Derealisering

Derealisering is ‘n dissosiatiewe simptoom waartydens jy afgesny van die omgewing of onwaar voel. Dissosiasie of “uithaak” kan normaal wees as gevolg van stres, angs, intense emosie, moegheid of siekte. ‘n Mens voel asof jou omgewing of wêreld onwerklik, verwyderd is of selfs dat jy voel jy’s besig om te droom. (4)

“Ek dink my brein het net soort van “vasgeval” in ‘n hiper-gefokusde rat en sodra my liggaam nie meer vreemde simptome toon nie, het my brein (soos die meeste breine geneig tot angs doen) na iets anders gesoek om op te fokus, en die mantra van “dit voel nie reg nie; Ek voel nie reg nie; Ek voel nie soos myself nie” en het uiteindelik verander in derealisering. Ek het aanvanklik gedink ek is heeltemal uitgezoem – dat ek na die groooot-prentjie kyk, dat hierdie gedagtes baie “meta” is. Ek glo egter dit is heeltemal die teenoorgestelde, en daardie derealisering het my op die minutia gefokus. Derealisering laat jou dink: “OK, dis Januarie, maar voel daardie woord/konsep bekend?” of “OK, ek weet wat ‘n kar is, maar hoekom voel ek nie dieselfde oor die konsep van ‘n motor nie?” (5)

Depersonalisering

Depersonalisering: jy voel losgemaak van jou liggaam of gees in der mate dat jy voel jy jouself bekyk. (6)

ʼn Anekdotiese beskrywing van so ʼn ervaring lui as volg:

“Depersonalisering (of DP), soos verskillende webwerwe my ingelig het, is ‘n gevoel van onwerklikheid, om nie aan jou omgewing gekoppel te wees nie, asof jy na jou lewe deur ‘n sif kyk.” (7)

Die skrywer van een artikel, G. Swamy, Gee ʼn kort beskrywing van depersonalisasie: “Depersonalisering (DP) is pynlik om mee saam te leef. Dit maak jou bang, put jou uit, pynig jou en kasty jou deur jou ‘n bietjie van ʼn blaaskans te gee, net om jou weer beet te pak wanneer jy dit die minste verwag.” (8)

Die outeurs van ʼn artikel getiteld What Are the Different Types of PTSD? meen verder:

“Hierdie tipe PTSV (Dissosiatiewe)is algemeen vir diegene wat beduidende mishandeling van familie- of kindertrauma ervaar het. As dit nie behandel word nie, kan dissosiasie lei tot ‘n leeftyd van verval in aandag en fokus, wat dit moeilik maak vir werkgewers, beduidende ander en vriende om met hulle te kommunikeer, wat moontlik hul toegang tot beskikbare ondersteuningstelsels kan beskadig.” (9)

Komplekse PTSV

Komplekse PTSV (KPTSV) word beïnvloed deur verskeie traumatiese gebeure, insluitend herhaalde traumas van dieselfde tipe of afsonderlike ontmoetings, en word beskou as die ernstigste tipe. 4,6 Individue wat KPTSV ervaar, kan PTSV-simptome ervaar met meer intensiteit en inkorting in hul lewens met ‘n wye verskeidenheid antisosiale en aggressiewe gedragsveranderinge.

Behandeling vir komplekse PTSV:

 • Koördineer met ‘n psigiater om medikasie te ondersoek wat gevoelens van angs, prikkelbaarheid en verwante depressie kan verlaag wat tot selfskade kan lei;
 • Ontwikkel ‘n veiligheidsplan om iemand van trauma wat weer mag voorkom, uit die omgewing te verwyder, soos om geen kontak met mishandelde familie te bewerkstellig;
 • Skep ‘n gesonde ondersteuningstelsel om hulle te help om ‘n beter manier te leer om behoeftes te kommunikeer in plaas van verbale aggressie.
 • Spreek ‘n terapeut en woon maandeliks groepsessies by om konsekwente hantering van impulsiewe gedrag te verseker. (10)

Komorbiede PTSV

Komorbiede PTSD is wanneer individue PTSV ervaar met die toevoeging van ander afwykings wat verband hou met trauma wat buite ‘n PTSV-diagnose bestaan. Dit is nie ongewoon om Komorbiede toestande te beleef wanneer jy met ‘n geestesongesteldheid gediagnoseer word nie, veral met PTSV.4,7 (11)

Behandeling vir komorbiede PTSD

Psigiaters wat medikasie voorskryf om die erns van dissosiasie te verminder, kan ook help om aardingstegnieke te ontwikkel om dit te stabiliseer en terug te bring na die hede wanneer simptome iemand by die werk, bestuur, of in die algemeen benadeel. (12)

Hoog funksionerende PTSV

Hierdie is seker een van die mees verskriklike tipes PTSV aangesien dit soms gebeur dat die persoon daaraan lei PTSV sonder om daarvan bewus te wees:

“Hoë-funksionerende PTSV is ‘n term wat dikwels gebruik word om individue te beskryf wat post-traumatiese stresversteuring (PTSV) simptome ervaar, terwyl hulle die vermoë behou om effektief in hul daaglikse lewe te funksioneer. Hierdie vorm van PTSV wat dikwels oor die hoof gesien word, kan individue geïsoleer en verkeerd verstaan laat voel terwyl hulle sukkel met die onsigbare gewig van hul toestand. Mense bring jare van hul lewens deur sonder om daarvan bewus te wees dat hul senuweestelsel op ‘n wanaangepaste manier werk.” (13)

Die skrywers meen verder:

“Sukses in die daaglikse lewe: Ondanks die hantering van PTSV-simptome, handhaaf individue met hoë-funksionele PTSV gewoonlik suksesvolle loopbane, verhoudings en persoonlike lewens. Hulle kan uitblink in die werk, sosiale lewens hanteer en hul daaglikse verantwoordelikhede uitvoer terwyl hulle hul toestand deurvoer. Hierdie uiterlike voorkoms van sukses kan verder bydra tot die onsigbaarheid van hul stryd.” (14)

Samevatting

Lede van die SAPD word daagliks vir jare blootgestel aan trauma. Trauma manifesteer verskillend by mense en dit is belangrik dat lede die simptome van PTSV leer ken en betyds om professionele hulp te bekom.

Post-traumatiese stresversteuringsimptome kan binne een maand na ‘n traumatiese gebeurtenis begin, maar soms kan simptome eers jare na die gebeurtenis verskyn. Hierdie simptome veroorsaak beduidende probleme in sosiale of werksituasies en in verhoudings. Dit kan ook inmeng met jou vermoë om jou normale daaglikse take te verrig. (15)

Die vier hoofgroepe simptome van PTSV is die volgende

PTSV-simptome word oor die algemeen in vier tipes gegroepeer:

 • indringende herinneringe,
 • vermyding,
 • negatiewe veranderinge in denke en bui, en
 • veranderinge in fisiese en emosionele reaksies. Simptome kan oor tyd wissel of van persoon tot persoon verskil. (16)

Behandeling

Post-traumatiese stresversteuringsbehandeling kan jou help om ‘n gevoel van beheer oor jou lewe te herwin. Die primêre behandeling is psigoterapie, maar kan ook medikasie insluit. Die kombinasie van hierdie behandelings kan help om jou simptome te verbeter. (17)

Die mees ontstellende van al die vorms van PTSV, is na my mening: “Hoog funksionerende PTSV”. Dit is tragies dat beamptes wat hieraan ly, dag na dag moet voortgaan met hierdie diagnose onder lede. Waarskynlik is daar baie van hierdie beamptes wat top posisies beklee.

Bronne

http://www.scielo.org.za/pdf/sajip/v38n2/v38n2a20.pdf

https://www.choosingtherapy.com/types-of-ptsd/

https://www.choosingtherapy.com/types-of-ptsd/

https://www.choosingtherapy.com/types-of-ptsd/

https://acoachcalledlife.com/my-depersonalization-story/

https://www.choosingtherapy.com/types-of-ptsd/

https://www.dpmanual.com/about/my-depersonalization-story/

https://acoachcalledlife.com/my-depersonalization-story/

https://www.choosingtherapy.com/types-of-ptsd/

https://www.choosingtherapy.com/types-of-ptsd/

https://www.choosingtherapy.com/types-of-ptsd/

https://www.choosingtherapy.com/types-of-ptsd/

https://www.grouporttherapy.com/blog/high-functioning-ptsd

https://www.grouporttherapy.com/blog/high-functioning-ptsd

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/post-traumatic-stress-disorder/symptoms-causes/syc-20355967

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/post-traumatic-stress-disorder/symptoms-causes/syc-20355967

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/post-traumatic-stress-disorder/diagnosis-treatment/drc-20355973