Search page head
Soekfunksie

Op hierdie bladsy word ‘n soekfunksie vir artikels uit die Nongqai argief ontwikkel. Die betrokke publikasies is publikasies vanaf Vol 2 (2011) tot Vol 14 (2023) vir:

 • Nongqai standaard
 • Nongqai Spesiale uitgawes en
 • Nongqai Dames

Kliek op “Click Here to Search” hieronder.

Vir beste resultate rol af na die “Nongqai Soek” leêr, kliek op die vergrootglas (sien geel pyl) en kies 125%. Kliek dan op die vergrootglas regs (sien rooi pyl) wat ‘n soek kassie sal open.

Tik die sleutelwoord vir die onderwerp waarna u soek en druk “Enter”. Die reël met u versoek sal opgeroep word met elke druk van “Enter”.

Die inhoud in blou het  ‘n skakel na die korrekte uitgawe. Kliek daarop om die uitgawe met die onderwerp te open en blaai na die bladsynommer soos aangedui.

Vir inhoud wat nie gekoppel is nie, volg die aanwysings hieronder:

 1. Hou ‘n pen en papier byderhand om besonderhede neer te skryf.
 2. Kolom 1 is die publikasie (Std = Standaard Nongqai, Spc = Spesiale uitgawe, DL = Dames)
 3. Kolom 2 is die Volume
 4. Kolom 3 is die uitgawe nommer
 5. Kolom 4 is die onderwerp in die inhoudsopgawe en
 6. Kolom 5 is die bladsynommer waar u die onderwerp sal vind.

Nou kan u na die Argiewe gaan en die korrekte uitgawe met inhoud daar opspoor.

Search Function

On this page a search function is under construction for the Nongqai Archive. Publications concerned are publications between Volume 2 (2011) to Volume 14 (2023) for :

 • Nongqai standard
 • Nongqai Special editions and
 • Nongqai Ladies

Click on “Click Here to Search” below.

For best results scroll down to the “Nongqai Search” file, click on the magnifier (see yellow arrow) and pick 125%. Then click on the magnifier on the right (see red arrow) which will open a search box.

Type keyword of your search and press “Enter”. The results of your search will display each time you press “Enter”.

Topics in blue are linked to the edition containing the topic. Click on the topic and your will be directed to the correct issue. Now you can page to the topic concerned.

For topics not linked yet, follow the procedure below:

 1. Keep a pen and paper ready to note the results.
 2. Column 1 is the publication (Std = Standard Nongqai, Spc = Special edition, DL = Ladies edition
 3. Column 2 is the Volume
 4. Column 3 is the Number of edition
 5. Column 4 is the Topic in the content and
 6. Column 5 is the page number in the publication.

Now you can pick Archives in the menu of this blog and track the correct publication and edition.

Archive search instructions