Brigadier Hennie Heymans Privaat Versameling

Brigadier Hennie Heymans Private Collection

Hennie Heymans Treinkaartjie Rail ticket
Rail Ticket to the police college
Treinkaartjie na die polisie kollege
Hennie Heymans Bed kaart ticket
Bed ticket with firearms detail
Bedkaartjie met vuurwapens besonderhede
Hennie Heymans Salaris advies Salary advice
College salary advice
Kollege salarisadvies
Hennie Heymans Aanstellingsertifikaat Appointment certificate
Appointment certificate
Aanstellingsertifikaat
1964
Hennie Heymans Veiligheidstak ID kaart Security branch ID card
Admission card – Security Branch HQ
Toegangskaart – Veiligheidshoofkantoor
Hennie Heymans Wapenrusting nuusbrief Armour o Vika megizine newsletter
Wapenrusting – bevordering na sersant
Armour O Vika – Promotion to Sergeant
September 1967
Kliek vir volledige nuusbrief
Click for complete newsletter
Brig Heymans met Fivaz en Van der Merwe uniforms
Brigadier Hennie Heymans met die aandpak van generaal Johan van der Merwe en uniformĀ  tuniek van generaal George Fivaz.
Beide geskenk aan die SAP museum, Pretoria nadat die medaljes verwyder is.