KUNSMATIGE INTELLIGENSIE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Lt-kol Philip Malherbe [afgtr]

AI Evolution: Super Intelligence - Fronty

https://www.google.com/search?q=AI+out+of+control&sca_esv=562189215&hl=img

Abstract | Abstrak

Despite the fact that Artificial Intelligence (AI) can achieve exceptional things, many experts believe that it poses a realistic threat to us as humans. The argument is that further development of AI should be regulated; or, is it already too late?

One can only imagine that AI technology can outwit financial markets, make human research redundant, AI-manipulated development and control of weapons can be taken over to a level where it is humanly impossible to intervene.

Short-term impact of AI depends on who controls it, the long-term impact depends on whether it can be controlled.

Nieteenstaande die feit dat Kunsmatige Intelligensie (KI) uitsonderlike dinge kan vermag, is baie deskundiges van mening dat dit ‘n realistiese bedreiging vir ons as mense inhou. Die argument is dat verdere ontwikkeling van KI gereguleer moet word; of, is dit alreeds te laat?

Mens kan jou net voorstel dat KI-tegnologie finansiële markte kan uitoorlê, menslike navorsing oorbodig kan maak, KI-gemani­puleerde ontwikkeling en beheer van wapens kan oorgeneem word tot op ‘n vlak waar dit menslik onmoontlik is om in te gryp.

Kort-termyn impak van KI hang af van wie dit kontroleer, die lang-termyn impak hang af van of dit wel gekontroleer kan word.

Stephen Hawking

“Ek dink dat ons baie versigtig moet wees oor KI. As ek moes raai wat ons grootste beskikbare bedreiging is, is dit moontlik dit. Dus moet ons baie versigtig wees met KI. Toenemend is wetenskaplikes van mening dat daar regulering en toesig op nasionale en internasionale vlak moet wees, sodat ons nie iets dom aanvang nie. Met KI is ons besig om die duiwel byeen te roep. Met al die uitvindsels is daar altyd ʼn persoon met die heilige water, wat glo dat hy die duiwel kan kontroleer”.

 

https://www.google.com/search?q=AI+out+of+control&sca_esv=562189215&hl=img

Elon Musk

“Ons het vasgestel dat dit ʼn hopelose aktiwiteit is om die krag van die masjien te ontleed, laat ons vir eens en vir altyd verklaar dat ons nie weet tot wat KI in staat is nie, of wat die gevolge sal wees nie. Indien iemand verskil, is dit duidelik dat hulle nie super intelligensie verstaan nie”.

Tim Urban

“Tegnologiese ontwikkeling het ontwikkel in ʼn rotteresies. In die kompetisie om op die voorpunt te wees van die KI ontwikkeling, het dit ‘n resies geword om die middelpunt van globale beheer te wees. Met KI se toetrede tot wapen ontwikkeling is dit besig om die mees destabiliserende krag te word. Dit het komplekse sekuriteit uitdagings, nie net vir elke nasie se besluitnemers nie, maar ook vir die toekoms van die menslike natuur”.

Jayshree Pandya

“As hierdie tipe tegnologie nie nou gestop gaan word nie, sal dit lei tot ʼn wapenstryd. Indien een nasie dit ontwikkel, sal ʼn ander dit ook ontwikkel. Met masjiene wat nie oor moraliteit en menslikheid beskik nie, moet dit nie die krag gegee word om te dood nie”.

Bonnie Docherty

“Hoe meer geoutomatiseer die gemeenskap word, en hoe meer kragtiger KI raak, hoe meer verwoestend raak kuber-oorlog. As jy in staat is om die vyand se self-bestuur voertuie, outomatiese-loods vliegtuie, kernkrag reaktors, industriële robotte, kommunikasie sisteme, finansiële sisteme en krag sisteme te kraak en te vernietig, dan kan jy effektief die ekonomie vernietig en alle verdedigings patente verlam”.

Max Erik Tegmark

“Miskien is ons nog nie in staat om wettige gewapende sisteme te stop nie. Miskien moet ons nie eers probeer nie. Ons het egter groter probleme en die risiko’s is ontsettend hoog”.

Jon Wolfsthal

“Vir KI om regtig aanvaarbaar te wees, moet dit die menslike waardes respekteer, insluitende privaatheid. Ons moet nie menslikheid, kreatiwiteit en vindingrykheid op offer wat ons as menslike intelligensie definieer nie”.

Olga Russakovsky

“Daar is ʼn klomp mense wat skielik begin belang stel in KI-etiek want hulle besef hulle speel met vuur. Dit is dan ook die grootste ding sedert vuur”.

Brian Green

“Nieteenstaande die feit dat KI potensiële risiko’s inhou, van persone wat dit alreeds aanwend vir kubermisdaad en massa-produksie van vals inligting – is hul bekommernis dat niemand nog enige teen-optrede bespreek het nie. Dit wil dan ook blyk dat momentum vir globale beheer vinnig veld wen”.

Yuval Noah Harari

“Die gevare van Kunsmatige Intelligensie duik nou orals op, met die vrees dat masjiene aangewend kan word om mense dood te maak, tot slawe reduseer of te vervang. KI het merkwaardige vooruitgang op sekere gebiede gemaak, veral om die taal te manipuleer en te ontwikkel, hetsy met woorde, geluide of afbeeldings. KI is besig om die operasionele sisteem van die beskawing te kaap”.

The Future of War Is AI | The Nation

https://www.google.com/search?q=AI+out+of+control&sca_esv=562189215&hl=img

Daar moet dus ‘n wetlike verpligting op regerings wees om:

• KI-ontwikkeling te reguleer;

• Maatskappye verplig om KI deursigtig te benader en saam te werk met onafhanklike inspekteurs;

• Maatskappye verplig om eksterne ouditering toe te laat;

• Toelaat dat maatskappye aangemoedig word om KI as ‘n opregte publieke bate te behandel, met beide “wortels” en “slaan stokke”;

• Globale agentskap skep, met verskeie belanghebbendes wat moet saamwerk om te verseker dat die regulering tot voordeel van die publiek en maatskappye is;

• Verseker dat daar nadruklik op menslike veiligheid gefokus word;

• Sorg dat daar gekonsentreer word op beter tegnologie wat ag slaan op menslike entiteit waardes;

• Sorg dat die maatskappy nuwe ontwikkeling van instrumente bevorder om KI te kontroleer, risiko’s te identifiseer en te temper.

Indien wetenskaplikes ons wil red – moet globaal gedink word met ‘n rasionele lang termyn fokus, bemagtig deur die wetenskap, maar begelei deur norme en waardes wat die wetenskap nie alleen kan voorsien nie.

Bronne:

Interesting; issue 73, Sept / Oct 2023, p 30-37

Sunday Times, 2023/06/11, p15

https://www.unite.ai/metagpt-complete-guide-to-the-best-ai-agent-available-right-now/

https://www.techopedia.com/6-free-generative-ai-tools-that-are-great-for-beginners

https://www.nature.com/articles/s41598-023-40858-3